VERSUS KUNST

BEAF / BOZAR

Web

Sinds 14 september heeft BOZAR een nieuwe afdeling voor kunst, nieuwe media en technologie: BOZAR LAB. Kunstenaars, onderzoekers en het publiek kunnen elkaar in deze nieuwe ruimte ontmoeten en de koppen bij elkaar steken, over de verschillende disciplines heen. BOZAR blijft trouw aan zijn missie om de dynamiek op de raakvlakken tussen economische, maatschappelijke en artistieke vakgebieden te blijven verrijken. Al sinds zijn oprichting speelt het Paleis voor Schone Kunsten daarvoor in op de innovatie die voortvloeit uit brandend actuele domeinen. Het LAB werd ingehuldigd in de marge van het BOZAR Electronic Arts Festival.

De editie 2017 van Tendencies in het kader van BEAF kwam tot stand met NOVA XX en met de volgende laureaten van NOVA XX:

PRIJZEN / AWARD : Claire WilliamsKatia Lecomte Mirsky.

Fondation Liedts-Meesen

Web

DE STICHTING

De Stichting Liedts-Meesen werd opgericht in 1999. Ze organiseert sociaal-culturele activiteiten, beschikt over een eigen kunstcollectie en zet verschillende projecten op poten.

In 2005 startte de stichting het project Zebrastraat: een bouwwerk van Charles Van Rysselberghe voor arbeiders in het begin van de 20e eeuw, vandaag een plaats waar wonen, economie en cultuur samenkomen. Tien jaar later werd de site uitgebreid met New Zebra.

Over de gehele locatie bevinden zich meer dan 100 studio’s en appartementen met flexibele woonformules. Daarnaast organiseert Zebrastraat de meest uiteenlopende evenementen voor het bedrijfsleven en de academische wereld, van opleidingen en vergaderingen tot exclusieve productvoorstellingen. Kunst en cultuur zit verweven in alles. Op donderdagavond biedt Zebrastraat een platform aan litera tuur, maatschappelijk debat, film en theater. Er is een uitgebreid programma van tentoonstellingen in de expovleugel en ontmoetingsruimte.

NTAA

Zebrastraat Gent heeft zich gedurende de laatste jaren ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een grote interesse voor kunst. Tweejaarlijks wordt met update / New Technological Art Award (NTAA)  ingespeeld op een lacune binnen de mainstream kunstwereld door aandacht te besteden aan de technologische ontwikkelingen die onze mondiale cultuur stuwen.

NTAA selecteert en presenteert creaties waarin de cultuurvormende rol van technologie centraal staat. Low of high tech, intuïtief of experimenteel, steeds maken de creaties ons attent op innoverende tendensen van deze tijd. De tentoonstelling met realisaties van de geselecteerde laureaten vormt een kompas dat je oriënteert naar het relevant en releverend gebruik van technologie in de artistieke sec tor.

PRIJZEN / AWARD : Milène Guermont

VERSUS START-UP

Le B19

Web

De B19 is een moderne zakenkring die u toegang geeft tot wekelijkse bijeenkomsten met ontbijt en afterwork met boeiende sprekers in een ontspannen sfeer. De bijeenkomsten worden telkens geleid door een «journalist van het huis», zoals Bruno Wattenbergh, Jean Blavier, Christophe Giltay en Ca roline Fontenoy. De sprekers zijn eminente persoonlijkheden uit de economische, financiële, politieke, medische sport- en kunstwereld.

Een van de belangrijkste doelen is de mensen die de economie leiden in ons land, contacten te doen leggen en hen voor te stellen aan sprekers van hoog niveau. Uitwisseling met gelijken en inspiratie halen uit de zakelijke activiteiten van anderen, zorgt voor een andere kijk op de eigen manier leiding geven.

De B19, Eerste nationale zakenkring biedt u een lidmaatschap aan dat 365 dagen geldig is, dat u toegang geeft tot meer dan 100 conferenties in 2018 in de zes B19 van Brussel, Luik, Antwerpen, Waals Brabant, Bergen en Gent.

De B19 is de business club die het belangrijkste quota mannen/vrouwen telt met meer bepaald een percentage van 25% vrouwelijke vertegenwoordiging. De directrice van B19 is een vrouw en het is een van haar stokpaardjes om actieve vrouwen te verwelkomen binnen de B19.

PRIJZEN/AWARD : PWIIC

FCE-VVB

Web

De Vereniging van de Vrouwelijke Bedrijfsleiders (VVB) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Onze organisatie is niet gouvernementeel, onpolitiek et niet religieus, en heeft de ambitie om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren op nationaal en internationaal vlak.

VVB berust op een dynamische Raad van Bestuur en verschillende werkgroepen. Wij nemen actief deel aan economische, politieke en sociale debatten met het oog om de belangen van de vrouwen te verdedigen. Door lid te worden van onze vereniging, krijgt elke vrouwelijke bedrijfsleider toegang tot een breed netwerk dat business ontwikkeling promoveert.

Onze missie is veelvuldig :

  •  Netwerken: vrouwelijke bedrijfsleiders in relatie brengen middels regionale en nationale activiteiten waarop ook politici en andere organisaties uitgenodigd worden.
  •  Onze leden in contact brengen met andere leden op nationaal en international vlak.
  •  Lobbying: actieve aanwezigheid binnen de verschillende Kamers van Koophandel (CCI, BECI,..) en andere economische (VOKA, VBO,…), sociale en politieke actoren.
  •  Zichtbaarheid: op onze eigen website en deze van andere partners, alsook bij de pers.
  •  Opleiding en begeleiding: dank zij het vrijwillig mentoraat door onze leden.

PRIJZEN/AWARD : FAÇON JACMIN

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!