Start-up

PYKE

Isabelle Van Steenkiste

2015
Gezondheid | Bescherming | Kindertijd
WebFbTw

ZONNEBRILLEN OM DE ONSCHULD TE BEWAREN?

Het kind ontdekt de wereld tussen 0 en 3 jaar. Het beleeft zijn eerste avonturen met het hoofd in de wolken. Het is een magische levensfase en men moet goed oppassen, vooral wanneer die avonturen plaatshebben in de zon.

Kinderen zijn inderdaad het meest gevoelig voor UV stralen. De ogen zijn pas echt volwassen op 12-ja-rige leeftijd en het is zeer belangrijk dit onmisbare kapitaal te beschermen om van een leven met nog meer avontuur te genieten. Volgens de schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, worden per jaar 12 à 15 miljoen mensen ter wereld blind, of zijn ze het slachtoffer van cataract. Tot 20% van de gevallen zouden veroorzaakt of versneld worden door blootstelling aan de zon.

We vergeten vaak dat het oog het enige orgaan is dat uit doorschijnend weefsel bestaat; de zonnestra-len kunnen er dus doorheen dringen en ander, nog meer kwetsbaar weefsel aanvallen. Het oog heeft dus een schild nodig.

Na verscheidene maanden research en ontwikkeling heeft Pyke, een jonge onderneming opgericht in 2015, een zonnebril ontwikkeld die speciaal ontworpen is voor de specifieke morfologie van kinderen van 0 tot 3 jaar: de BabyPyke, Made in Belgium.

Doeltreffendheid getest met Zeiss als partner. De kwaliteit en het design van de BabyPyke zijn goedgekeurd door zwaargewicht in de optiek Carl ZEISS die, na het montuur aan kwaliteitstesten te hebben onderworpen, bevestigt dat het tegemoet komt aan hun standaarden. Hij laat het merk toe zijn monturen met glazen van hun KidZ collectie uit te rusten.

De bijzonderheid van uw start-up, van zijn meerwaarde en zijn vernieuwende dimensie.

 

Het creatieproces / ontwikkeling

Tijdens het creatieproces van een product zijn er twee mogelijkheden :

  •  Een uitvinding doen, een niet-bestaand product ontwikkelen en de markt creëren die dat product gaat ontvangen.
  •  Vertrekken van een bestaand product en het heruitvinden, het herdenken, het herontwerpen om het aan te passen aan de noden van de markt.

Onze missie was om de allereerste kwalitatief hoogstaande zonnebril voor te stellen, speciaal bestudeerd om aangepast te zijn aan de ogen van de allerkleinsten. De fase van het prototype was van kapitaal belang. De studie van het design heeft anderhalf jaar in beslag genomen. Ze is begonnen met een reeks schetsen. Steeds weer werden deze aan het doelpubliek voorgesteld om langzaam dichter bij de gewenste behoefte te komen. Om van schets naar 3D te evolueren, hebben we het hoofd van meerdere kinderen gescand om een model te ontwerpen op computer dat de ware morfologie van het kind perfect weergaf. Na deze conceptfase hebben we de prototypes afgedrukt in 3D, om vervolgens dit proces te herhalen: het maken van het prototype, testen op de kinderen, het identificeren van de onvolkomenheden, het aanpassen van de 3D, het vervaardigen van de prototypes. Eens de esthetiek en de functionaliteit van het model bekrachtigd waren, hebben we een specialist geraadpleegd in technische studies voor het industrialiseren om het model aan te passen aan de beperkingen van de productie. Uiteindelijk heeft het gehele ontwikkelingsproces zo’n twee jaar in beslag genomen, talrijke 3D’s, 9 prototypes en ontelbare testen voor we in april 2016 konden aankondigen dat de BabyPyke klaar waren de winkels veroveren!

 

Het product

Omdat de ogen van kinderen gevoeliger zijn voor UV stralen dan die van de ouders, hebben ze bijzondere aandacht nodig wat bescherming betreft. Pyke heeft een nieuw gamma zonnebrillen ontwikkeld dat 100% aangepast is aan de morfologie van de kleinsten.

 

Het universum van het merk

Een uniek universum ontwikkeld d.m.v. originele marketing. Een nieuwe visie op marketing via een uniek universum en sterke branding.

 

De bijzonderheid van de start-up: de partnerschappen

De diversiteit, het aanvullend karakter en de volmaaktheid van zijn partners maken van Pyke een sterk bedrijf dat vernieuwing van technische nicheproducten brengt in het domein van gezondheid voor de allerjongsten.

Wat motiveerde u bij het creëren van de start-up?

3 redenen die me de sprong hebben doen maken:

  • het herkennen van een echte nood die niet bevredigd was op de markt en het verlangen daaraan tegemoet te komen met een ware technische oplossing,
  • het verlangen mijn ideeën uit te drukken, mijn projecten concreet te maken, me te laten leiden door mijn ambitie,
  • de nood een betekenis te vinden en richting te geven aan mijn professionele leven, het verlangen naar onafhankelijkheid.

 

Op welke hinderissen botste je bij de creatie ervan?

De ontwikkeling van het product:
Van een eerste idee tot een functioneel en commercieel resultaat, is geen makkelijke weg. Mijn wens was om mijn product zo snel mogelijk op de markt te brengen, maar we hebben uiteindelijk de nodige tijd genomen om elk stadium van het creatieproces goed te keuren. Eén enkele tip: geduld!

Het positioneren van het product ten opzichte van de concurrentie:
Een nieuw product positioneren op de markt, zeker wanneer het anders dan anders is, blijkt een nete-lige zaak te zijn. Het lanceringsjaar in België heeft ons heel wat geleerd wat het bepalen van de prijs betreft, de distributie, de marketing. Het was een goede leerschool voor het lanceren op internationaal vlak.

Het juiste evenwicht tussen day-to-day en het behouden van de strategie:
De «1001» dingen die te doen zijn tijdens de werkdag van een ondernemer mogen de noodzakelijke afwegingen, die je bedrijf verder doen evolueren, niet in de weg staan.

Het bedrijf moet duidelijke strategische lijnen bepalen om een samenhang te behouden en een sterk merk op te bouwen.

 

Is vrouw en «ontwerpster» zijn een uniek gegeven in het domein van de start-ups?

In de sector, gewijd aan productontwikkeling, wordt de vakkundigheid te vaak verdeeld over verschillende bedrijven.

Elke partij beschikt over zeer specifieke kwaliteiten en bedrijven nemen maar zelden het beroep van  “ontwerpen” op in hun interne competenties. Alsof dat niet centraal staat en makkelijk uitbesteed kan worden.

Het hele proces volledig controleren, gaande van het idee tot het ontwerp van de producten over de industriële ontwikkeling tot het commercialiseren ervan, laat ons toe een geschikt antwoord te vinden op de echte noden van de markt en er ook snel en aangepast op te reageren.

We zijn niet “afhankelijk” van het ontwerp van een extern bedrijf. We hebben de mogelijkheid precies te ontwerpen wat de markt nodig heeft.  Dat is een grote kracht, zelfs al is dat een van onze grootste dagdagelijkse uitdagingen.

 

Welke raad zou u geven aan toekomstige onderneemsters?

In jezelf geloven, vertrouwen hebben in jezelf en tegelijk in staat zijn naar goede raad te luisteren. Het evenwicht bewaren tussen professioneel en privéleven en pauzes inlassen.  Je product snel op de markt gooien en niet bang zijn voor kritiek, maar die eerder aanhoren om eruit te leren en jezelf te verbeteren.

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!