LYNN POOK

ORGAN

Geselecteerde Artiesten:

Lynn Pook [Fr]
Web

Organ

ORGAN is een organisch composiet reliëf dat vibraties genereert. ORGAN is een werk van de traagheid, van het minuscule en het nabije.

Het is een relationele sculptuur die niet enkel het zicht en het gehoor van de toeschouwers op de proef stelt, maar ook de tastzin d.m.v. de betrokkenheid van het gehele lichaam. De huid is de belangrijkste interface voor transmissie, het membraan dat alles raakt, voor wie de tijd neemt deze verbijsterendeervaring van klankvibraties aan te gaan. ORGAN bestaat uit een “gemeenschap” van audio-vibrerende objecten die elk een formele persoonlijkheid hebben. Unieke akoestiek en tastzin vormen een spatiale polyfonie. ORGAN nodigt het publiek uit zich te verplaatsen in, zich te klemmen tegen dit audio-tactiele landschap en het te omarmen. Dit landschap kan van schikking veranderen door de objecten te verplaatsen.

 Audio-tactiele creatie/sensoriële ervaring

Onder welke vorm en op welke schaal kunnen werken voorkomen die het individuele lichaam als thema hebben, in een tijd waar afstanden groter worden, waarin opeenvolgende generaties technologische instrumenten de menselijke aanwezigheid versterken, buiten het bereik van de hand, de geurzin, de blik en het gehoor?

ORGAN vindt een aanknopingspunt bij zijn vorige audio-tactiele projecten en zet het onderzoek naar het gevoelsmatige voort, waarbij de tastzin het proprioceptieve systeem van het lichaam uitdaagt. Dit stuk wordt gevoed door verschillende persoonlijke ervaringen, meer bepaald die uit de eigen amateur danspraktijk “contactimprovisatie” en Argentijnse tango. Deze twee dansen, de éne heel speels en bevrijd in code en vorm, en de andere, daarentegen, strikt gecodeerd qua beweging, rolverdeling en de regels van het bal, zijn gebaseerd op improvisatie, nabijheid, zelfs de promiscuïteit der lichamen en een aangescherpt luisteren naar het lichaam. Ze vereisen een zekere afstand tot het mentale, zelfvertrouwen in het eigen lichaam en verlangen te ontdekken.

Dit project vloeit voort uit werk dat al verschillende keren georganiseerd werd met mensen met een fysieke en/of motorische handicap (problemen van autistische aard, gerelateerde handicaps) uit het uitwisselen van ervaringen gedurende de laatste tien jaar bij publiek aanwezig bij audio-tactiele installaties, uitwisselingen met zorgverstrekkers en onderzoekers, meer bepaald in het neurowetenschappelijke veld.

Vrees voor dit soort audio-tactiel werk is niet nodig. Culturele of artistieke voorkennis is niet vereist. Pooks installaties doen de toeschouwer zichzelf in vraag stellen, sturen hem naar zijn intiem leven, naar zijn onbewuste en naar een meer primitief deel van zijn individuele zelf. Dit aspect werd reeds bevestigd in audio-tactiele werken ontwikkeld sinds 2003, die een sensoriële ervaring voorstelden, verwant met de ontwikkelingsstadia die ervaren werden in utero, meer bepaald door het luisteren naar gefilterde klanken door de botten heen. Ze verwijzen op een bepaalde manier naar de periode van de zuigeling voor dat het zicht een dominant zintuig wordt.

Met ORGAN evolueren we naar een verder gevorderd stadium, dat van de vroege kindertijd, voordat woord en abstractie belangrijk worden. Het leven is dan eerst en vooral een ongebreidelde zoektocht naar het eigen lichaam, naar de zintuigen en de motoriek, die steeds beter beheerst worden en naar een confrontatie met mensen, objecten, materie, texturen, vormen, smaken, geuren en klanken. Tijdens deze zoektocht, die vaak chaotisch is, raakt het lichaam van alles aan, pruts het, vermaalt het, valt het, danst het, beweegt het en drukt het zich uit met een ongelooflijke vitale energie en gulzi gheid, en bouwt het in de schaduw complexe netwerken op van cellen, neuronen en synapsen.

ORGAN stelt de toeschouwer een ongewone situatie voor, die echter niet helemaal vreemd is. ORGAN heeft iets moederlijks in zich, iets vrouwelijks en troostends dat door klanktrillingen de herinnering aan ons lichaam en een universum aan sensaties, begraven in de meanderen van onze reptielachtige hersenen, wakker maakt.

BIO

Pooks kunstenaarspraktijk vindt zijn wortels in de observatie van het lichaam, van het individu en zijn gewaarwordingen. Vanuit haar onderzoek komen intimistische en gevoelige functies tot stand die manieren en systemen tot uitwisseling tussen toeschouwer en object, tussen individu en omgeving bevragen. Haar werk, eerder sculpturaal, gemaakt uit installaties en soms onder de vorm van een performance, drukt zich uit in verschillende traditionele en technologische vormen en in de meeste gevallen via klank.

Door haar eclectische nieuwsgierigheid vindt ze haar gading in vele kunstvormen: scenografie, kos tuum en techniek voor de hedendaagse marionet… Ze werkt ook samen met verschillende soorten mensen, „abnormalen“, gehandicapten, getroffen door autisme, mensen met verschillende handicaps, dove of oude mensen, die een bijzondere verhouding hebben met de wereld en de tijd, wat een bron is van reflectie en inspiratie. Ook het dagdagelijkse en de meest normale mensen trekken haar aandacht, discrete individuen die door het leven laveren. Lynn Pook ontmoet ook graag wetenschappers en neurowetenschappers, die zich bezighouden met perceptie.

Sinds 2003 is Lynn Pook bezig met onderzoek naar de tastzin d.m.v. sonoor contact en peilt naar de trillende en tactiele dimensie van klank. Ze heft de afstand tussen toeschouwer en object op en onderzoekt het individu als plek en materie onder de vorm van een tijdelijk beeldhouwwerk. Doorheen “audio-tactiele” werken duikt ze in het domein van de tastzin, een zintuig dat op cultureel vlak onderworpen is aan sociale, restrictieve en complexe regels en nog meer in vraag gesteld wordt door het massaal invoeren van technologische communicatiemiddelen in ons dagelijks leven en de uitbreiding van onze mobiliteit in de wereld.

Staaks Van Onderzoek / Innovatie

Het ORGAN project doet beroep op een groot aantal vaardigheden en technische mogelijkheden dat instrumenten en digitale knowhow samenbrengt. Hieronder volgt een lijst van de verschillende pijlers die bestudeerd werden tijdens het tot stand komen van de objecten van ORGAN. Dit project maakt gebruik van technologie als middel en niet als doel op zich. Het moet dus haar functie vervullen en tegelijk onzichtbaar blijven ten einde geen afbreuk te doen aan de gevoelservaring en aan de poëzie van het object.

Constructie

– mechanische constructie van het object; – het opstellen van een nieuw gemengd multi-kanaal, dat 6 klankkanalen met 15 vibrerende kanalen mengt; – Aanpassing en verbetering van technologische en functionele eigenschappen; – Het integreren van technologie in objecten; – Het maken van zadels uit mousse; – De afwerking van het textiel: patronen, onderzoek naar materie, vormgeving.

Compositie & Informatica

Wat het schrijven betreft, raakt dit project heel wat domeinen die de kunstenares verder wil onderzoeken:

– zich inwerken met de instrumenten gebaseerd op een gemengde audio-tactiele verspreiding in de specifieke configuratie van de objecten; – het MAO object op maat ontwerpen, de daarbij betrokken informatica-instrumenten kiezen en de procedés definiëren die toelaten de compositie samen te stellen en daarna te verspreiden vanuit de raspberry Pi; – verschillende audio-vibrerende inhouden bestuderen en verschillende soorten gedrag van objecten onderzoeken en tegelijk het informatica gedeelte van het project ontwerpen; – Een muzikale schriftuur definiëren die aangepast is aan het reeds geleide onderzoek; – Eventueel een performance ontwikkelen op basis van het oeuvre.

PRODUCTIe

Paradox[a] – Het project geniet steun van het Fond SCAN (Région et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) en van DICREAM – Partners : Maison de la Tour (Centre d’art – Valaurie / Drôme) – Entreprise Jlc-Sellerie (Valaurie / Drôme) – 8-fablab (Crest / Drôme)

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!