INNOVRIS

Belangrijkste partner van Nova XX

Web • Fb • Lnkd Tw

Innoviris, het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, is een instelling van openbaar nut. Het instituut heeft als taak wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie te promoten en ondersteunen. Innoviris kent subsidies toe aan bedrijven, non-profit organisaties, universiteiten en hogescholen in Brussel. Innoviris selecteert specifiek projecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een positieve impact hebben op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, experimentele ontwikkeling en innovatie of projecten die wetenschap promoten, toegankelijker maken of er bewustwording rond creëren.

Er is nood aan expertise in wetenschappen en technologie om oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige uitdagingen van onze maatschappij. Vrouwen vertegenwoordigen bijna de helft van de wereldbevolking maar ze zijn, ondanks hoopgevende signalen, nog steeds ondervertegenwoordigd in deze domeinen. Innoviris voerde in het kader van het ‘Gendermainstreaming’-plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een genderonderzoek uit. Hieruit kwam een onevenwicht aan het licht tussen het aantal meisjes en jongens die een wetenschappelijke richting kiezen. Dit leidt tot een onevenwicht in de aantallen vrouwen en mannen in de wetenschappelijke sector.

De studie toont aan dat slechts 25% van de afgestudeerden in wetenschap en technologie vrouwen zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek werden aanbevelingen geformuleerd die nu leiden tot een actieplan dat, tegen 2019, zal worden uitgerold.

De studie toont aan dat slechts 25% van de afgestudeerden in wetenschap en technologie vrouwen zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek werden aanbevelingen geformuleerd die nu leiden tot een actieplan dat, tegen 2019, zal worden uitgerold.

Innoviris lanceerde in 2017 een nieuwe campagne waarin vrouwelijke wetenschappers de hoofdrol spelen. De campagne WATS staat voor “Women Award in Technology and Science” en wil de rol verankeren van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zeker daar waar de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Hiermee wil Innoviris jonge meisjes interesse doen krijgen in wetenschap en technologie. Het instituut streeft ernaar bepaalde normen te doorbreken en de rol van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie te versterken.

De WATS-campagne is een online wedstrijd met deelname van het publiek. Via de link www.wats.brussels zet Innoviris verschillende profielen van wetenschapsters in de kijker zodat de kandidaten een voorbeeld worden voor jonge meisjes en tegelijk ambassadrices voor alle vrouwelijke wetenschappers in Brussel. De campagne wordt afgesloten op 25 februari tijdens een ontdekkingsnamiddag voor de jonge wetenschappers, in aanwezigheid van de “ambassadrices”.

 

NOVA XX kwam tot stand dankzij de steun van:

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Meneer Rudi Vervoort • Web

Imago van Brussel • Web

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met regionale en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Mevrouw Bianca Debaets • Web

Brussel heeft alle troeven in huis om mee te draaien in het koppeloton van de Europese creatieve steden. Met de steun van het Gewest aan de tentoonstelling Nova XX wil ik aan de Brusselaars tonen hoe belangrijk en invloedrijk vrouwen zijn voor digitalisering. Dit is een sterk voorbeeld van kruisbestuiving tussen de bevoegdheden Gelijke Kansen en Digitalisering“, aldus Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets.

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Wetenschappelijk onderzoek, Mevrouw Fadila Laanan • Web

Nova XX maakt deel uit van het Seizoen 2017 voor digitale cultuur van de FWB

Directie Beeldende Kunsten-Cel Digitale Kunsten van de FWB • Web

Schepen van Cultuur van de Stad Brussel,Madame Karine Lalieux • Web

 

Met de waardevolle medewerking van :
Met de betrokkenheid van :

Women in Business
Web • Tw • Fb

Brengt actoren bijeen die erkend worden in hun domein en actief zijn te Brussel. Ze beschikken allen over een eigen expertise, zoals bewustmaking, begeleiding, opleiding of networking. Het platform richt zich tot alle Brusselse vrouwen die een project ontwikkelen, informatie of specifieke begeleiding zoeken, evenementen voor bewustmaking of inzicht in vrouwelijk ondernemerschap willen bijwonen… maar ook tot alle vrouwen die gewoon willen ontdekken hoe andere vrouwen hun eigen activiteit hebben opgestart

ONZE OPDRACHT :

– Het opstarten van ondernemingen door vrouwen en de jobcreatie in Brussel stimuleren.

– De diversiteit van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel en de zichtbaarheid van het bijbehorende ecosysteem bevorderen.

– De kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de evolutie van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel opvolgen en dankzij de praktische expertise van onze partners aanbevelingen maken aan de betreffende autoriteiten. Via de acties van het platform Women in Business wil het Brussels Gewest het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel stimuleren. De dienst 1819 is de drijvende kracht achter dit platform.

 

Met bijdragen van:

Pam&Jenny voor het grafische ontwerp
Web . Tumblr

Lpdls voor het grafische ontwerp en de ontwikkeling van de website
Web . Fb

Martin Campillo voor het creëren van tentoonstellingskartels
Web

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!