Conferenties
Maandag 11 decembre @ 18:30 – 20:30

Voor een Copernicaanse revolutie – Van kunst naar transgressie

De uittrede van bedrijven en het overschrijden van grenzen. De transdisciplinariteit. Hoe de ontmoeting tussen de jongste technologie, de wereld van de wetenschap en de artistieke creatie veelbelovend kan zijn en het ongeziene kan bedenken. Hoe nieuw partnerschap tussen ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers op gang brengen.

Partnerlocatie : ESA Sint-Luc

Web • Fb Map (50, Ierlandstraat  1060 Bruxelles)

Sophie-Charlotte Thieroff, Akademie Solitude

Web

Sophie-Charlotte staat aan het hoofd van het kunst-, wetenschaps- en business programma van de internationale kunstenaarsresidentie Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Ze ontving haar Bachelor of Arts European Studies of Ideas and Culture aan het Karlsruhe Institute of Technology, en haar Master of Arts aan het Centre for Research in Modern European Philosophy at Middlesex University, Londen/Groot-Brittannië. Van 2009 tot 2012 was ze onderzoeksassistente van Peter Weibel, CEO en hoofd van het Centre for Art and Media in Karlsruhe.

Christiana Kazakou, The Scientist in residence program

Web

Christiana Kazakou is interdisciplinair curatrice en cultureel producer en gevestigd in Londen, Brussel en Athene. Momenteel werkt ze als projectmanager voor het wetenschapper- in-residentieprogramma onder leiding van Gluon en in samenwerking met Ars Electronica, Bozar en Serpertine Galleries.

Alain Liedts, Fondation Liedts-Meesen

Web

Alain Liedts maakt deel uit van de Liedts-Meesen Stichting en is onder meer organisator van de biennale update_/NTAA. Hij is de oprichter van het Gentse Zebrastraat-project.

Elisabetta Lazzaro, HKU University of the Arts Utrecht

Web

Elisabetta Lazzaro is professor creatieve economie aan de HKU University of the Arts Utrecht. Haar onderzoek, haar onderricht en haar ervaring op het terrein zijn gericht op valorisering, innovatie en SMART groei met en doorheen de kunsten, de cultuur en de creatieve industrie (CCI), het cultureel en creatief ondernemerschap, de impact van de CCI op de economie en maatschappij, en de cultuur met betrekking tot externe relaties.

AnneMarie Maes, artiste

Web

AnneMarie Maes zal het Intelligent Guerilla Beehive-project voorstellen. Haar werk bevindt zich op de kruising tussen kunst en wetenschap. Het schommelt op de grens van biologie, ecologie en technologie. Het artistieke onderzoek van AnneMarie Maes uit zich in technologisch-organische objecten gebaseerd op feitelijke/fictieve verhalen; in artefacten die een combinatie zijn van digitale productie en vakmanschap; in installaties die zowel het probleem als de (mogelijke) oplossing weerspiegelen; in samenwerkingen tussen veelsoortigen; in polymorfe vormen en modellen op basis van eco-data.

Dinsdag  12 decembre – 10:30 – 12:30

Weg met de Prinsessen

Sessie speciaal voor scholen met de Campus des Arts & Métiers als partner

 

MET:

 

Partnerlocatie: Campus des Arts et Métiers

Web • Map (Slachthuislaan 50  1000 — Bruxelles)

Dinsdag 12 decembre @ 18:30 – 20:30

Van 0 naar 1 – Vernieuwing tegenover het categorische imperatief

Wat is vernieuwing, wat verstaan we onder wat imperatief schijnt te worden in onze hedendaagse samenlevingen? Hoe implementeren zgn. ontwikkelingslanden vernieuwing, meer bepaald in het domein van de nieuwe technologie?

Partnerlocatie: BOZAR

Web • FbMap (Ravenstein 23, 1000 Bruxelles)

Susan Schneegans, UNESCO

Web

Deze presentatie zal globale trends in het beleid rond wetenschap, technologie en innovatie samenvatten, gebaseerd op de bevindingen van het UNESCO Science Report (2015). Het zal verklaren waarom, tussen 2007 en 2013, het wereldwijd budget voor onderzoek sneller groeit dan het wereldwijd BBP, ondanks de financiële en economische crisis. Het zal specifieke uitdagingen aanwijzen waarmee sommige landen te maken hebben en uitleggen hoe die landen deze aanpakken. Het zal ook aantonen dat landen ongeacht het niveau van inkomen nu investeren in innovatie. Deze innovatie kan de vorm aannemen van onderzoek en ontwikkeling, maar niet noodzakelijkerwijs. Zo kan innovatie bijvoorbeeld leiden tot de aankoop van machines, patenten en licenties of het gebruik van technische kennis om bestaande producten of processen te veranderen.

Katrien Mondt, Innoviris

Web

Katrien Mondt is Algemeen Directrice bij Innoviris. Ze is Doctor in de neurolinguistiek aan de VUB en gepassioneerd door het onderzoeksmilieu. Mondt is Lid van het Strategisch Comité van Sirris (collectief centrum voor industriële technologie) en bestuurslid van Brustart, een filiaal van de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel).

Nabyla Daidj, Télécom École de Management
(Institut Mines Télécom)

Web

Sinds enkele jaren is digitalisering een motor voor groei in bedrijven en een belangrijke bron voor – vaak als disruptief omschreven – innovatie op onder meer technologisch, sociaal en organisationeel vlak alsook op het gebied van management. Data liggen hier vaan aan de basis van de transformaties. Welke strategische en economische uitdagingen zijn hieraan verbonden? Welke impact heeft dit op de oude gewoontes?

Martine-Nicole Rojina, artiste

Web

Martine-Nicole Rojina is een professioneel producer van muziek en immersieve multimedia-inhoud en consultant in immersieve AV innovatie, VR, AR en toekomstgerichte technologie.

Haar interesse en inlevingsvermogen voor technologie, wetenschap, techniek, economie, kunsten en onderwijs zijn de belangrijkste drijfveren van haar transdisciplinaire projecten en samenwerkingen in de MPATHY STUDIO, waar ze als bruggenbouwster gemeenschappelijke gronden zoekt voor verschillende kennisdomeinen. Momenteel vormt ze het openbaar kunstwerk Rock Strangers Oostende van de internationaal gerenommeerde Belgische kunstenaar Arne Quinze om tot een muziekinstrument en immersieve, interactieve kunstinstallatie.

Woensdag 13 décembre @  18:30 – 20:30

De Vierde industriële revolutie – For a Brave New World

Wat betekent het concept 4.0 ? Wat zijn de uitdagingen van dezerevolutie?

Partnerlocatie: Be Central

Web • FbMap (Kantersteen 12, 1000 Bruxelles)

Loubna Azghoud, Women in Tech

Web

Women in Tech brussels is in mei van dit jaar ontstaan als reflectie van het Brusselse Tech-ecosysteem, met zij die zich inzetten voor start-ups en voor de aanwezigheid van vrouwen in de sector van innovatie. Ze organiseren positieve acties gericht aan vrouwen en om de m/v -verhouding te bevorderen.

Marine Liesenhoff, Sharify

Web

Sharify is een gemeenschap van change makers die hun kennis delen door het organiseren van workshops, bootcamps en conferenties met als doel het ondernemerschap te bevorderen in de nieuwe economische modellen (de 3 C’s: Circulair, Cooperatief, en Collaboratief).

Stephan Salberter, School 19

Web

School 19 wordt gelanceerd in België met de steun van 42, de beste school ter wereld voor coding, opgericht door Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnane en Florian Bucher. Parijs heeft school 42, Lyon de 101 en Brussel zal de 19 hebben. Op het eind van het eerste semester in 2018 zullen 150 studenten de 19 vervoegen. De school zal geleid worden door iemand uit de sector van communicatie en economie.

Cheryl Miller Van Dyck, Digital Brusselles

Web

Digital Brusselles: vrouwen en het hart van inclusieve innovatie. De lage aantal vrouwelijke oprichters, ondernemers en leiders in de strategische sectoren van de «ESTEAM» (STEM plus kunst en ondernemerschap) houdt een belangrijk obstakel in voor innovatie. Hoe kunnen we het leiderschap van vrouwen in dit tijdperk van categorische innovatie versterken en de diversiteit inzetten, zowel in het voordeel van de vrouwen als dat van de maatschappij in het algemeen? Tijdens deze discussie met Cheryl Miller, oprichtster van het Digital Leadership Institute in Brussel, vernemen we de best practices om inclusieve innovatie te verzekeren in het voordeel van iedereen.

Sabrina Verhage, artiste

Web

Sabrina Verhage is een media-artieste en technologe die bijzonder gefascineerd is door de invloed van moderne technologie op de samenleving. Ze creëert meeslepende ervaringen die sociale interactie en verandering mogelijk maken. Hiervoor ontwikkelt ze interactieve installaties en organiseert ze workshops en creatieve samenkomsten rond coding in en rond Amsterdam.

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!