Start-up

SHARIFY

Bastien Van Wylick, Alexandre Philippe, Anthony Naralingom & Marine Liesenhoff

2016
Onderwijs

WebFbTw

Sharify is een community van change-makers die via trainingen en evenementen vaardigheden en kennis delen gebaseerd op circulaire, collaborative en coöperatieve modellen. Ze streven ernaar om levensvatbare bedrijven te creëren met een positieve invloed op de maatschappij van morgen.

 

De bijzonderheid van uw start-up, van zijn meerwaarde en zijn vernieuwende dimensie. 

Sharify verschilt van zijn incubators, van bevorderingsprogramma’s of schoolcursussen over ondernemerschap omdat het echt een impact wil hebben op lokaal vlak.

Het is een VZW maar vooral een community van changemakers met als doel oplossingen te bieden voor belangrijke problemen in de huidige maatschappij. Van elk lid wordt verwacht dat het meewerkt en op een collectieve manier waarde brengt. De meest ervaren leden delen hun kennis d.m.v. workshops, bootcamps of conferenties en toekomstige ondernemers wordt een vernieuwende benadering van het ondernemerschap voorgesteld en nieuwe economische modellen. De opleidingen die voorgesteld worden door Sharify, laten iedereen toe vaardigheden en kennis op technisch en business niveau te verwerven en zich volledig onder te dompelen in de wereld van de code en Lean start-ups.

Twee keer per jaar komen de leden van de community en het publiek samen op een Hackaton waar ontwikkelaars, ondernemers, designers en marketingspecialisten samen naar impactrijke oplossingen zoeken. Eens de projecten op poten staan, blijven de start-ups evolueren door te genieten van de expertise en de dienstverlening, aangeboden door de verschillende partners van het ecosysteem. Ze kunnen ook ondersteund worden door het investeringsfonds, Citizenfund.

We delen dezelfde waarden en hebben de zelfde ambitie voor ogen: een lokale impact genereren.

Wat motiveerde u bij het creëren van de start-up?

Marine Liesenhoff. Mijn motivatie, net zoals de mede-oprichters van Sharify, is de wil het ondernemerschap te stimuleren binnen de nieuwe economische modellen, niet om de nieuwe Uber of Airbnb op te richten maar wel een bijdrage te leveren op lokaal vlak en idealiter een positieve impact te hebben op het milieu en de maatschappij.

 

Op welke hinderissen botste je bij de creatie ervan?

ML. De grootste hindernis voor Sharify was een plaats op de markt vinden en de positionering te valorise-ren. Sharify ligt op de grens tussen school voor ondernemers en incubator van start-ups, maar wil vooral een nieuwe partner zijn van het ecosysteem dat de perfecte link legt tussen twee werelden. Het hoofddoel is de behoefte om het ondernemen te stimuleren binnen nieuwe economische modellen en een toegangspoort zijn naar een ecosysteem dat steeds groeit m.b.t. deze thematiek. We hebben dus vooral veel energie gestoken in de communicatie, vandaar mijn aanwezigheid. Daar ligt ook mijn essentiële rol.

 

Is vrouw en «ontwerpster» zijn een uniek gegeven in het domein van de start-ups?

ML. Er zijn heel weinig vrouwen in de wereld van de start-ups, en nog minder wanneer het om het oprichten van een project gaat. Maar we hebben verschillende partners (Women in Business, Women in Tech, Girlic, Interface 3, Molengeek, Startups.be…) die gericht zijn op vrouwen of geleid worden door vrouwen. Ik denk echt dat er een steeds grotere beweging bestaat en dat die essentieel is. Er moeten vrouwen zijn om een verschillende mening in te brengen, om creativiteit te verrijken en beter te voldoen aan de noden van de consumenten. Met Sharify heeft het evenwicht tussen mannen en vrouwen, net zoals de multiculturaliteit bijgedragen tot het succes van het project.

 

Welke raad zou u geven aan toekomstige onderneemsters?

ML. Uit je comfortzone durven komen!

FollowFb.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!